Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2019:

 

1. István Hatvani (1718 – 1786)
Komisárka: PhDr. Eva Kerényi, PhD.

Výstava je venovaná všestrannému rimavskosobotskému polyhistorovi Istvánovi Hatvanimu. Ide o európsky známeho uhorského vedca 18. storočia, ktorého osoba je žiaľ vo svojom rodisku menej známa. Cieľom výstavy je prezentovať informácie o živote, všestrannej činnosti a pozostalosti vedca Istvána Hatvaniho, ktoré v takejto zjednotenej podobe doposiaľ neboli prezentované v domácich múzeách. Návštevník sa môže zoznámiť s jeho súkromnými predmetmi, korešpondenciou, jeho školskými pracovnými pomôcky z hodiny fyziky, životnou tvorbou ale aj činnosťou samotného reformovaného kolégia v Debrecíne, kde dlhé roky pôsobil ako profesor. Výstava vzniká v spolupráci s maďarskými múzeami, a bude doplnená aj dvojjazyčným slovensko-maďarským katalógom.
25.09.2019

31.01.2020
2. Bocian 2019
Organizátori výstavy - Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
Výstava je súčasťou vyhodnotenia ekovýchovného programu BOCIAN 2019, ktorý je zameraný na pozorovanie hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) a sprievodné aktivity (výtvarná a literárne tvorba, aktivity s deťmi, prednášky). Do programu sa mohli zapojiť žiaci základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Ekovýchovný program Bocian sa na Správe CHKO Cerová vrchovina uskutočňuje už od roku 2003.
V rámci tohtoročnej výstavy Bocian budú vystavené najlepšie výtvarné, literárne a modelárske práce žiakov z ôsmych prihlásených základných škôl - ZŠ Hodejov, ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo, ZŠ P. K. Hostinského Rimavská Sobota, ZŠ Haličská cesta Lučenec, ZŠ Veľká nad Ipľom, ZŠ Divín, ZŠ Lovinobaňa a ZŠ Kalinovo.
Počas vyhodnotenia sa predstavia aj prírodovedne zameraní žiaci so spracovanými prezentáciami o svojich výsledkoch pozorovania bocianov bielych vo svojom okolí.
02.12.2019
-
17.01.2020
3. Nieto majstra nad kováča...
Komisári: Mgr. Ľudmila Pulišová – PhDr. Alexander Botoš

Počiatky kováčskeho remesla v Gemeri – Malohonte môžeme hľadať už v závere doby bronzovej, keď sa na tomto území objavujú prvé železné výrobky, produkty pravekých kováčov. Zručnými kováčskymi remeselníkmi boli aj Kelti, výrobky ktorých budú vystavené na pripravovanej výstave. Pomerne výrazný rozvoj kováčstva nastáva v období vrcholného a neskorého stredoveku, ktorý bude na výstave prezentovaný prostredníctvom súdobých militárií (ako napr. meče, nože a pod). Pripravovaná výstava predstaví prostredníctvom fotografií, trojrozmerných artefaktov a sprievodných textov tradíciu tohto kovospracujúceho remesla, ako jedného z najstarších odvetví ľudskej činnosti. Zameria sa na prezentáciu kováčskeho náradia, technológií, prácu vo vyhni, no i sociálne a spoločenské postavenie kováča v dedinskom, či mestskom spoločenstve, pričom časť výstavy bude venovaná i práci rómskych kováčov.
10.12.2019

31.08.2020

 

Výstavy v roku 2020

 

1. Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou
Komisár výstavy: Peter Ferdinandy
Zodpovedný za GMM: RNDr. Ján Aláč
Výstava návštevníkom predstaví viac ako 240 kusov potápačských hodiniek zo zbierky Petra Ferdinandyho z Revúcej (potápač, inštruktor potápania, zberateľ, znalec problematiky potápania), pôvodného vlastníka zbierky historickej potápačskej techniky, ktorá je v súčasnosti v správe Gemersko-malohontského múzea. Súčasťou výstavy je tiež načrtnutie vývoja merania času pod vodou. Potápačské hodinky majú osobité postavenie medzi hodinkami. Extrémne podmienky (tlak vody, slané prostredie morskej vody, zhoršená viditeľnosť a podobne), pre ktoré sú určené, ich odlišujú kvalitou spracovania, osobitým dizajnom, istými funkčnými a konštrukčnými osobitosťami, od bežných hodiniek. O mnohom vypovedá skutočnosť, že práve potápačské hodinky sú súčasťou výstroje špeciálnych jednotiek armád mnohých krajín na svete. Nie náhodou aj československé legendárne potápačské hodinky Prim Orlík boli vyvinuté pre špeciálne jednotky Československej ľudovej armády (predovšetkým pre potápačov) v polovici 60. rokov 20. storočia. Týmito hodinkami výstava začína. Výstava naznačuje vývoj a podoby potápačských hodiniek a je pomyselne zakončená švajčiarskymi Luminox Navy Seal, ktoré už desaťročia využívajú napríklad špeciálne jednotky námorníctva Spojených štátov amerických, ale i iných krajín sveta.
12.02.2020
-
29.03.2020
2. Vesmír očami detí
Komisár výstavy: Robert Kovács, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Zodpovedná za GMM: PhDr. Elena Lindisová
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota s tematikou vesmíru. Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Výstavu každoročne pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.
03.03.2020
-
19.03.2020
3. Bricklandia. Lego v múzeu.
Komisár výstavy: Bricklandia s. r. o. Drienov
Zodpovedná za GMM: Mgr. Martina Oštrom Mareková
Svetoznáma stavebnica LEGO zavíta aj do Rimavskej Soboty. Na výstave si návštevník môže prezrieť lego scenérie z reálneho a rozprávkového sveta ako napr. stredoveký hrad s podhradím, pirátov, lego city, lunapark, vesmírnu stanicu, železničnú stanica, Millennium Facon zo Star Wars a pod. Súčasťou výstavy je aj herná zóna, kde na malých aj väčších návštevníkov čaká viac ako 40 kg LEGO DUPLO na hranie, 800 ks FUN BLOKOV na veľké stavby, skladanie LEGO mozaík, ako aj tri figuríny LEGO FRIENDS (vysoké 120 cm) pre módne návrhárky.
výstava nesprístupnená
4. Pôvab kraslíc
Komisár výstavy: Mgr. Ľudmila Pulišová - PhDr. Oľga Bodorová
Vajíčka všeobecne boli v dávnej minulosti znakom jarnej prebúdzajúcej sa prírody ako symbol jej znovuzrodenia. Do začiatku 20. storočia boli obetným darom, ktorý dávali naši predkovia na hroby mŕtvych. Neskôr začali vajíčka plniť významnú rolu v rámci veľkonočných sviatkov, kedy sa stali darom lásky a náklonnosti dievčat voči chlapcom počas Veľkonočného pondelka. Na pôde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza početná zbierka veľkonočných vajíčok, tzv. kraslíc, ktorá sa začala formovať už krátko po jeho vzniku v roku 1882. Dnes sa v zbierke nachádza približne 200 kusov veľkonočných vajíčok. Najstaršie vajíčko nachádzajúce sa vo fonde múzea je datované rokom 1889. Je to zároveň aj najstaršie datované vajíčko vo fondoch ostatných múzeí na Slovensku. V zbierke sa nachádzajú kraslice dekorované rôznymi technikami, ako vyškrabovanie, batikovanie, maľovanie, otláčanie listov, oblepovanie slamou, voskovanie, obháčkovanie a okúvanie kovovými figúrkami. Pri príležitosti veľkonočných sviatkov je zbierka kraslíc opätovne prezentovaná takmer po dvadsiatych rokoch.
výstava nesprístupnená
5. Šarlota Bottová. Výber z tvorby
Komisár výstavy: Šarlota Bottová
Zodpovedná za GMM: Mgr. Ľudmila Pulišová
Šarlota Bottová (1989) je mladá talentovaná výtvarníčka pochádzajúca z Rimavskej Bani, v súčasnosti žije a tvorí v Hnúšti. Vyštudovala Strednú odbornú školu v Rimavskej Sobote v odbore kozmetička. Napriek tomu, že sa výtvarnému umeniu venuje ako samouk, jej diela si vďaka precíznemu prepracovaniu našli mnoho priaznivcov. Keďže nenavštevovala školu s umeleckým zameraním, väčšinu teoretických poznatkov čerpá z odbornej literatúry, internetu a z nadobudnutých skúseností. Šarlota Bottová sa v rámci výtvarného umenia venuje najmä kresbe portrétov. Svoje diela vystavovala napríklad v Prahe (2016), na výstave amatérskych rómskych umelcov AraArt, v Košiciach (2017), v Hnúšti (2017) a v Rimavskej Bani. Pri svojej tvorbe využíva techniku kreslenia grafitovými ceruzkami, pričom k jej často zobrazovaným námetom patria najmä portréty známych osobností z domáceho, či zahraničného prostredia, ako Barbora Botošová, Igor Kmeťo, Morgan Freeman, Vien Diesel, Arnold Schwarzenegger a mnoho iných.
19.05.2020
-
10.01.2021
6. Bionika – príroda na to prišla prvá
Komisár výstavy: Doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. a RNDr. Leonard Ambróz (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš)
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava je zameraná na prírodu ako nevyčerpateľný zdroj pre techniku, architektúru a dizajn. „Bionicky“ funguje každý živý organizmus od jednoduchej rastlinky až po človeka. Výstava prezentuje vedný odbor, ktorý využíva princípy živých systémov a ich štruktúr pri aplikácii do konkrétnych technických a technologických zariadení a prírodné štruktúry ako modely a inšpiračné zdroje pri riešení technických problémov. (slovenská a anglická mutácia)
29.05.2020

20.09.2020
7. Kyjatické hračky Ladislava Hedvigiho
Komisár výstavy: Mgr. Ľudmila Pulišová
V 30. rokoch 20. storočia patrila obec Kyjatice k najvýznamnejším strediskám výroby drevených hračiek na Slovensku. V danom období, no i v nasledujúcich desaťročiach, sa výrobe drevených hračiek, zdobených charakteristickým rytým geometrickým ornamentom, venovalo viacero ľudových výrobcov. V súčasnosti je v priestore regiónu Gemer-Malohont ich pokračovateľom Ladislav Hedvigi, ktorý sa snaží nadviazať najmä na dielo Rudolfa Stehlíka z Veľkých Teriakoviec. Ladislav Hedvigi pochádza z obce Rimavské Zalužany. Výrobe kyjatických hračiek sa venuje od roku 2012, pričom pri ich tvorbe kladie dôraz na zachovanie starých technologických postupov. Túto 150 rokov starú výrobu prezentoval v roku 2016 aj za hranicami Gemera-Malohontu, keď v Poľsku získal ocenenie v súťaži Tradičná hračka. V tom istom roku nadviazal tiež spoluprácu s Ústredím ľudovej umeleckej výroby, kde pravidelne predkladá svoje výrobky na posúdenie výtvarnej komisii. V roku 2018 prezentoval svoju tvorbu v rámci Gemersko-malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka na výstave Rukami majstrov. O rok neskôr získal certifikát Regionálny produkt Gemer-Malohont a v tom istom roku na základe jeho žiadosti Úrad priemyselného vlastníctva zapísal kyjatické hračky do registra označení pôvodu výrobku. Ladislava Hedvigiho môžete pri prezentovaní technológie výroby kyjatických hračiek stretnúť na regionálnych podujatiach, ako Klenovská rontouka v Klenovci, Dedina ožíva v Drienčanoch, Koliesko v Kokave nad Rimavicou, no i na festivale tradičných remesiel a ľudových výrobcov - Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave.
30.06.2020

31.08.2020
8. Exotika v múzeu
Komisár výstavy: PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Cestovatelia Gemera a ich exotické zbierky z rôznych kútoch sveta. Interaktívna výstava zbierkových fondov Gemersko-malohontského múzea na štýl populárnej výstavy z roku 2013 „Tajomné predmety minulosti“. Výstava sa zameriava na zaujímavé, netradičné a exotické zbierky múzea z Indie, Egypta, Ameriky, Afriky, ktoré darovali gemerskí cestovatelia, ako rodiny Munkácsi-Süteő, Gömöryovci, Andrássyovci, Gedeon Tihamér, a ďalší. Výstava je interaktívna z toho hľadiska, že návštevníci by mali uhádnuť, odkiaľ pochádza vystavený zbierkový predmet.
výstava
nesprístupnená
9. Július Szabó. Pod medeným nebom
Komisár výstavy: Kinga Szabóvá
Zodpovedná za GMM: PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Pamätný dom Júliusa Szabóa – Szabó Gyula Emlékház, ktorý spravuje umelcovu pozostalosť, pripravil výstavu z malieb J. Szabóa (1907-1972). Kolekcia olejomalieb pochádza z rokov 1946 - 1958 a voskotempier z rokov 1960 - 1970. Výber 30 až 35 diel poskytne stručný prehľad z maliarskej tvorby, nielen čo sa týka techniky, ale aj po obsahovej stránke. Niektoré diela z umelcovej bohatej tvorby zatiaľ neboli vystavené. J. Szabó bol za svojho života známy a uznávaný najmä ako grafik. Jeho drevoryty a drevorezy, ktorými vyjadroval zásadné problémy ľudstva, boli oceňované na medzinárodných grafických súťažiach. Maľba umelca bola verejnosti menej známa. Pripravovanou výstavou malieb chceme tento pohľad na jeho tvorbu rozšíriť a obohatiť. V Rimavskej Sobote bola posledná výstava Szabóových diel v Mestskej galérii v roku 2007. Výstava sa uskutoční v roku 113. výročia narodenia umelca: Július Szabó sa narodil 8. júna 1907 v Budapešti. Zomrel 25. mája 1972 v Prahe. V rámci výstavy bude dostupný dvojjazyčný (slovenský a maďarský text) katalóg.
09.09.2020

31.01.2021
10. Vyšívaná história reformácie na Slovensku
Komisár výstavy: Jana Krivošová a Viktória Lisáková
Zodpovedná za GMM: PhDr. Oľga Bodorová
Projekt Vyšívaná história reformácie na Slovensku je venovaný 500. výročiu reformácie. Tvorí ho 16 vyšívaných obrazov, každý má rozmery 100x120 centimetrov. Autorkou všetkých výtvarných podkladov je Janka Krivošová, prvá profesorka architektúry na Slovensku. Zobrazila na nich najvýznamnejšie udalosti a osobnosti z 500-ročných dejín evanjelictva na Slovensku, desiatky pokrokových biskupov, kňazov, ale aj panovníkov, šľachticov, mecenášov, národovcov, štúrovcov, spisovateľov, vedcov, politikov či umelcov. Nezabudla ani na výnimočné evanjelické ženy, prvú slovenskú herečku Aničku Jurkovičovú, spisovateľky Teréziu Vansovú, Boženu Slančíkovú-Timravu, prvú evanjelickú farárku na Slovensku Darinu Bancíkovú a mnohé ďalšie.
16.09.2020

16.10.2020
11. János Fábry (1830 – 1907)
Komisár výstavy: PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Jubilejná výstava pri príležitosti 190. výročia narodenia Jánosa Fábryho. Zakladateľ a prvý riaditeľ múzea, učiteľ, biológ, kľúčová osoba kultúrno-spoločenského života mesta Rimavská Sobota v druhej polovici 19. storočia. Výstava reflektuje jeho všestrannú životnú dráhu, jeho rodinu, rolu rodiny Fábryovcov v Rimavskej Sobote od polovici 19. storočia až do ukončenia druhej svetovej vojny. Výstava vniká v spolupráci s rodinou Fábryovou z Debrecína a Nagyvázsony.
14.10.2020

31.01.2021
12. Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník
Komisár výstavy: RNDr. Monika Gálffyová
10. ročník súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Úlohou súťažiacich je zhotoviť funkčné kŕmidlo pre vtáky, z ktorých porota vyberie najkrajšie a odmení malou cenou. Súťažné kŕmidlá budú vystavené na rovnomennej výstave v priestoroch múzea. Keďže ide o jubilejný 10. ročník, výstava bude doplnená o súťažné kresby žiakov na tému „Život na kŕmidle“, súčasťou výstavy bude prezentácia o prikrmovaní vtákov.
21.10.2020
-
10.01.2021
   

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2020:

 

S vysvedčením do múzea 31.01.2020
-
02.02.2020
Dary lásky 19.-20.
02.2020
Marec - mesiac knihy, 15. ročník 04.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
Veľká noc v múzeu apríl 2020
Krajina spieva apríl 2020
Medzinárodný deň múzeí 18.05.2020
Okresná vlastivedná súťaž PRAMENE, 37. ročník súťaž zrušená
S KONCOROČNÝM VYSVEDČENÍM DO MÚZEA 04.-05.
07.2020
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 01.-30.
09.2020
Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline 11.09.2020
NECHAJTE AUTO DOMA 19.09.2020
Svetový deň cestovného ruchu 27.09.2020
Medzinárodný deň archeológie 17.10.2020
Noc s múzeom 2020 november 2020

 

 

PREDMET MESIACA v roku 2020/2021:

 

Január: Predkolumbovské silicitové hroty
Február: Formy na predtlač výšivky
Marec: Května Slovenska Gustáva Reussa z roku 1853
Apríl: Zafíry z Hajnáčky
Máj: Fragment skleneného náramku zo Včeliniec
Jún: Výstava 66 odborne ošetrených historických periodík z knižnice múzea
Júl: Zreštaurovaná olejomaľba od Kornela Spányika: Portrét cisárovnej Alžbety z roku 1901
August: Železná konzola a zábradlie z balkóna župného domu Malohontského dištriktu
September: Gusztáv Liszkay Náuka o baníctve - rukopisné dielo z roku 1874
Október: Umelá pijavica - lekársky prístroj
November: Nočný motýľ okáň hruškový (Saturnia pyri)
December: Ottuv slovnik náučný - viaczväzkové dielo
Január 2021: Tabuľa označujúca názov obce Veľké Teriakovce (Orlajtörék)

 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2020

Grafy návštevnosti za rok 2020

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum