Výzvy na verejné obstarávanie a súhrnné správy o uskutočnenom verejnom obstarávaní

 

Etický kódex verejného obstarávania Banskobystrického samosprávneho kraja (PDF)

Príkaz predsedu BBSK č. 013/2018/ODDVO k zabezpečeniu procesu VO (PDF)

Profil verejného obstarávateľa: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

 

Súhrnné správy tu...

 

ROK 2020

 

 

Zákazka VO č. 02/2020 – Rekonštrukcia časti dvora vrátane oplotenia – II. etapa
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1a) - Krycí list rozpočtu – rekonštrukcia dvora
Príloha č. 1b) - Krycí list rozpočtu – rekonštrukcia oplotenia
Príloha č. 2 - Návrh zmluvy od dielo
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 - Záznam z vyhodnotenia ponúk

 

Zákazka VO č. 01/2020 – Nákup stravných lístkov (el. trhovisko)
Objednávkový formulár zákazky č. Z202010666
Príloha č. 1 Zmluvný formulár zákazky
Príloha č. 2 Výsledné poradie dodávateľov
Príloha č. 3 Zmluva č. Z202010666

 

Plán verejného obstarávania 2020 (PDF)

 

Plán verejného obstarávania 2021 (PDF)

 

 

ROK 2019

 

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote o výmere 261 m2 (PDF)

 

Rekonštrukcia nádvoria Gemersko-malohontského múzea:
1. Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia nádvoria Gemersko-malohontského múzea“ (PDF)
2. Príloha č. 1 – Návrh zmluvy o dielo (PDF)
3. Príloha č. 2 – Plán dvora múzea (PDF)
4. Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (PDF)

 

Zápisnica z konania VOS na prenájom nebytových priestorov s rozlohou 196 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte GMM o výmere 196 m2 (PDF)

 

Plán verejného obstarávania 2019 (PDF)

 

ROK 2018

 

Zápisnica z konania VOS na prenájom nebytových priestorov s rozlohou 261 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote o výmere 261 m2 (PDF)

Zápisnica z konania VOS na prenájom nebytových priestorov s rozlohou 196 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote o výmere 196 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote o výmere 261 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gmersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote o výmere 261 m2 (PDF)

 

Plán verejného obstarávania pre rok 2018 (PDF)

 

ROK 2017

 

Zápisnica z konania VOS na prenájom nebytových priestorov s rozlohou 167,6 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte kúrie v Rimavských Janovciach o výmere 167,6 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte kúrie v Rimavských Janovciach o výmere 167,6 m2 (PDF)

 

Zápisnica z konania VOS na prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea – 196 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea – 196 m2 (PDF)

 

Zápisnica z konania verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytových priestorov o výmere 261 m2 (PDF)

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea – 261 m2 (PDF)

 

Plán verejného obstarávania pre rok 2017 (PDF)

 

 

ROK 2016

 

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. a 19. storočia zo zbierok GMM v Rimavskej Sobote (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk „Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. a 19. storočia zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“ (PDF)

Záznam z prieskumu trhu – Reštaurovanie 7 poškodených tlačí zo 17. – 19. storočia (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk „Reštaurovanie 7 poškodených tlačí zo 17. - 19. storočia z historického knižného fondu Gemersko-malohontského múzea“. (PDF)

 

Zápisnica z konania verejnej obchodnej súťaže – kúria v Rimavských Janovciach (PDF)

 

Prenájom nebytových priestorov v objekte kúrie v Rimavských Janovciach o výmere 167,6 m2 (PDF)

 

Zápisnica z konania OVS na prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea – priestor I. - 173 m2 – II. etapa (PDF)

 

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea – priestor I. - 173 m2 (PDF)

 

Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-malohontského múzea – 82 m2 (PDF)

 

Plán verejného obstarávania pre rok 2016 (PDF)

 

 

ROK 2015

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Reštaurovanie stolíka (PDF)

Záznam z prieskumu trhu – Reštaurovanie stolíka (PDF)

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK - Reštaurovanie reliéfu (PDF)

Záznam z prieskumu trhu - Reštaurovanie reliéfu (PDF)

 

Plán verejného obstarávania rok 2015 (XLSX)

 

 

ROK 2014

Záznam z prieskumu trhu – Tlač zborníka GEMER-MALOHONT, ročník 10.2014 (PDF)

Výzva na predkladanie cenových ponúk - tlač zborníka GEMER-MALOHONT 10.2014 (PDF)

Záznam z prieskumu trhu – Reštaurovanie tlačí 17.-19. storočia (PDF)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Reštaurovanie tlačí 17.-19. storočia (PDF)

Výzva na predkladanie cenových ponúk – nákup stravných lístkov (PDF)

Záznam z prieskumu trhu – nákup stravných lístkov (PDF)

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác (PDF)

Plán verejného obstarávania rok 2014 (PDF)

 

Súhrnné správy:

 

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2020 (SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS6)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za III. Q 2020
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za III. Q 2020 (SS1, SS2)

 

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za II. Q 2020 (SS1, SS2)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za II. Q 2020
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za II. Q 2020

 

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za I. Q 2020 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za I. Q 2020 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za I. Q 2020 (PDF)

 

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za IV. Q 2019 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 2 ZVO za IV. Q 2019 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za IV. Q 2019 (PDF)

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za III. Q 2019 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za III. Q 2019 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za III. Q 2019 (PDF)

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za II. Q 2019 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za II. Q 2019 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za II. Q 2019 (PDF)

Kvartálna správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 ZVO za I. Q 2019 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 111 ods. 1 ZVO za I. Q 2019 (PDF)
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 6 ZVO za I. Q 2019 (PDF)

 

Súhrnná správa 4. Q 2018 – EKS (PDF)
Súhrnná správa 4. Q 2018 (PDF)

Súhrnná správa 3. Q 2018 – EKS (PDF)
Súhrnná správa 3. Q 2018 (PDF)

Súhrnná správa 2. Q 2018 – EKS (PDF)
Súhrnná správa 2. Q 2018 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2018 uskutočnenom cez EKS (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2018 (PDF)

 

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2017 uskutočnenom cez EKS (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2017 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2017 uskutočnenom cez EKS (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2017 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2017 uskutočnenom cez EKS (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2017 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2017 uskutočnenom cez EKS (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2017 (PDF)

 

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2016 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2016 uskutočnenom cez EKS (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2016 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2016 uskutočnenom cez EKS (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2016 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2016 uskutočnenom cez EKS (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2016 (PDF)

 

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2015 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2015 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2015 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2015 (PDF)

 

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2014 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2014 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2014 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2014 (PDF)

 

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2013 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2013 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2013 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2013 (PDF)

 

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 4. Q 2012 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. Q 2012 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 2. Q 2012 (PDF)

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 1. Q 2012 (PDF)

 

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október - december 2011 (PDF)

 

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie júl - september 2011 (PDF)

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum