Služby

 

1. Bádateľské služby

Gemersko-malohontské múzeum ponúka konzultácie s odbornými pracovníkmi múzea zo študijných alebo súkromných účelov. Bádateľom sprístupníme na prezenčné štúdium jednotlivé zbierkové predmety a dokumenty z archívnych fondov.
Návštevu múzea za účelom bádania je potrebné nahlásiť vopred u konkrétneho odborného pracovníka. (Personálne obsadenie) Bádateľ je povinný pri návšteve múzea vyplniť bádateľský list, v ktorom sa zaväzuje k ďalšiemu nakladaniu s informáciami v zmysle bádateľského poriadku, o ktorom bude oboznámený.

 

 

2. Archeologické výskumy

Gemersko-malohontské múzeum vykonáva záchranné archeologické výskumy podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR pod číslom MK - 1134/2008-51/3546, zo dňa 7. marca 2008. Vykonávaním archeologických výskumov je poverený archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš.

Kontakt: PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
Tel.: 047/56 32 741; 047/56 32 730, 0911 239 234
Fax: 047/56 32 730
E-mail: director@gmmuzeum.sk; botos@gmmuzeum.sk

 

 

3. Predaj publikácií a suvenírov

 

Ponuka publikácií na predaj

 

Názov publikácie Cena (€)
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2005Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník I. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota : GMM, 2005.
(DOC / PDF )
3,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2006Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník II. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota : GMM, 2006.
(Obsah)
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2007Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 3. Zostavila O. Bodorová. 2007. Rimavská Sobota : GMM, 2007.
(ObsahSK / ObsahEN)
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2008Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 4. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota : GMM, 2008.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3)
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2009Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 5. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota : GMM, 2009.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3 / Obsah4 / Obsah5)
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2011Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 6. - 7. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota: GMM, 2011.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3 / Obsah4 )
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2013Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 8.-9. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota: GMM 2013.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3 / Obsah4 / Obsah5)
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2014Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 10. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota: GMM 2014.
(Obsah1 / Obsah2 )
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2015Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, ročník 11. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota, GMM: 2015.
(Obsah1 / Obsah2 )
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2016Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, ročník 12. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota, GMM: 2016.
(Obsah)
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2017Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, ročník 13. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota, GMM 2017.
(Obsah1 / Obsah2 )
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2018Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobota. GEMER-MALOHONT, ročník 14. Zostavila Oľga Bodorová. GMM:Rimavská Sobota 2018.
(Obsah)
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2019Zborník Gemersko-malohontského múzea. GMER-MALOHONT, ročník 15. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota, GMM : 2019
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3 )
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2020Zborník Gemersko-malohontského múzea. GEMER-MALOHONT, ročník 16. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota, GMM : 2020
(Obsah1 / Obsah2 )
5,00
BODOROVÁ: Hrnčiarstvo v Suchánskej dolineBODOROVÁ, O.: Hrnčiarstvo v Suchánskej doline. Rimavská Sobota, GMM : 2019
(Obsah1 / Obsah 2 / Obsah3 )
15,-
BOTOŠ, Alexander: Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Rimavská SobotaBOTOŠ, Alexander: Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Rimavská Sobota, GMM:2017. 6,00
ÁDAMOVÁ, Eva - MATÚŠKOVÁ, Angelika: István Ferenczy (1792 - 1856). Človek a dielo - A müvész és ember. Sprievodca výstavou. Rimavská Sobota: GMM, 2012.ÁDAMOVÁ, Eva - MATÚŠKOVÁ, Angelika: István Ferenczy (1792 - 1856). Človek a dielo - A müvész és ember. Sprievodca výstavou. Rimavská Sobota: GMM, 2012. 3,00
KOLÁR, Angelika: Eduard Putra (1883 - 1915). Katalóg diel. Rimavská Sobota, GMM 2016.KOLÁR, Angelika: Eduard Putra (1883 - 1915). Katalóg diel. Rimavská Sobota, GMM 2016. 3,00
KOLÁR, Angelika: Maliar Július Sándy (1827 – 1894). Rimavská Sobota, GMM 2019.KOLÁR, Angelika: Maliar Július Sándy (1827 – 1894). Rimavská Sobota, GMM 2019. 3,-
BODOROVÁ, Oľga – PULIŠOVÁ, Ľudmila: Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Katalóg k výstave. Rimavská Sobota : GMM,2018.BODOROVÁ, Oľga – PULIŠOVÁ, Ľudmila: Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Katalóg k výstave. Rimavská Sobota : GMM,2018.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3)
3,00
ALBERTY, J.: Rimavská Sobota vo svetle archívnych dokumentov a histórie do roku 1918. Rimavská Sobota : GMM, 2019ALBERTY, J.: Rimavská Sobota vo svetle archívnych dokumentov a histórie do roku 1918. Rimavská Sobota : GMM, 2019 10,00
KERÉNYI, Éva: István Hatvani (1718 – 1786). Katalóg k výstave. Rimavská Sobota, GMM 2019KERÉNYI, Éva: István Hatvani (1718 – 1786). Katalóg k výstave. Rimavská Sobota, GMM 2019.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3)
3,-
Az állandó honismereti kiállítás kalauza és A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum története 1882-2002.
A múzeumalapítás 120. évfordulója alkalmából. Szerkesztette O. Bodorová. 2004. Rimavská Sobota: GMM, 2004.
1,00
Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch
1944-1945. Sprievodca výstavou. Zostavil Marian Uhrín. Rimavská Sobota 2010.
1,00
   
BORNAYOVÁ, Svetlana: Gemerská kuchárka s CD. Rimavská Sobota: GMM, 1998. 4,00
BORNAYOVÁ, Svetlana: Gemerská kuchárka. Rimavská Sobota: GMM, 1998. 3,00
BORNAYOVÁ, Svetlana – JANŠTOVÁ, Mária: Hajnáčka. Rimavská Sobota: GMM, 1998. 2,00
Early Villanyian site of Hajnáčka I. (Southern Slovakia). Paleontological research 1996-2000.
Edited by M. Sabol. Rimavská Sobota: GMM, 2004.
5,00
Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciuRemeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu.
Zborník Etnograf a múzeum, ročník VII. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota: GMM 2004.
(DOC / PDF)
5,00
BODOROVÁ, O. – PULIŠOVÁ, Ľ.: Rómska kultúra v Gemeri-Malohonte. Venované MUDr. Jánovi Cibuľovi. Rimavská Sobota 2010. 2,00
   
BOLFÍK, Július a kol.: Gemer-Malohont I. Príroda. Martin: Osveta, 1990. 5,00
SOKOLOVSKÝ, Leon a kol.: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin: Gradus, 1999. 5,00
ALBERTY, Július: Pozdravujem ťa, Vyšná Pokoradz. Banská Bystrica 2014 10,-
Štefan Balázs. Katalóg k autorským výstavám. Mestská galéria v Rimavskej Sobote, 2010 5,-
HOLEČKOVÁ, Sylvia: Rožňavské cechy. Banícke múzeum v Rožňave, 2013 11,50
UJVÁRY, Mária: Írások Tompa Mihályról. Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, Putnok 2009 10,-
ALBERTY, Július: Z cirkevných dejín Vyšnej Pokoradze. Banská Bystrica 2015 8,-
NÉMETH BOZÓ, Andrea. - PUNTIGÁN, Jozef - Gyurkovits. Maliar Lučenca. - Gyurkovits. Losonc festője. Lučenec: Novohradské múzeum a galéria, 2017. 4,-
KERÉNYI Éva: Fürdőélet a 19. századi Gömörben.Siker Kiadó. Budapest 2017.KERÉNYI Éva: Fürdőélet a 19. századi Gömörben.Siker Kiadó. Budapest 2017.KERÉNYI Éva: Fürdőélet a 19. századi Gömörben.Siker Kiadó. Budapest 2017. 12,-
HLODÁK, P. - KRIŽÁNI, J.: Krása slovenského skla. Kalinovo: Kermat, 2015. 20,-
TIHÁNYIOVÁ, Monika: Bubekovci z Plešivca. Úspechy a pády jedného rodu v politike a umení. Rožňava, OZ Georgius Bubek 2017. 8,-
HACSI, Attila: Horkosladký chlieb tenisový. 2020 9,-
HACSI, Attila: Keserédes Teniszkenyér. 2020 9,-
FURMÁNEK, Václav – MARKOVÁ, Klára: Včelince. Archív dávnej minulosti. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008 11,-

 

 

Suveníry

 

magnetka cena 1,50 € MAGNETKA MAGNETKA MAGNETKA
pohľadnica cena: 0,20 € POHĽADNICA POHĽADNICA POHĽADNICA POHĽADNICA POHĽADNICA
pohľadnica cena: 0,30 € POHĽADNICA

 

 

4. Svadobné fotenie

 

Svadobné fotenieGemersko-malohontské múzeum ponúka priestory na svadobné fotenie, v interiéri a exteriéri múzea. Cena fotenia je 30 €. Poplatok za fotenie sa uhrádza najneskôr 3 dni vopred.
Termín a čas je potrebné dohodnúť vopred na telefónnom čísle 047/56 32 741, alebo e-mailom na marekova@gmmuzeum.sk, v čase od 8:00 do 15:00. Kontaktná osoba: Mgr. Martina Oštrom Mareková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum