Personálne obsadenie

 

Vedecko-odborné oddelenie (VOO)

 

PhDr. Oľga Bodorová (director@gmmuzeum.sk), životopis
Riaditeľka. Etnografka

PhDr. Alexander Botoš (botos@gmmuzeum.sk), životopis
Archeológ. Vedúci VOO

Mgr. Ľudmila Pulišová (pulisova@gmmuzeum.sk), životopis
Etnografka

RNDr. Monika Gálffyová (galffyova@gmmuzeum.sk), životopis
Biologička

PhDr. Éva Kerényi, PhD. (adamova@gmmuzeum.sk),
Historička

Mgr. Angelika Kolár – na materskej dovolenke (matuskova@gmmuzeum.sk), životopis
Historička umenia

PhDr. Elena Lindisová (lindisova@gmmuzeum.sk)
Kultúrno-výchovná referentka, lektorka a pokladníčka, dokumentátorka

Mgr. Martina Oštrom Mareková (marekova@gmmuzeum.sk), životopis
PR-referentka, lektorka a pokladníčka, dokumentátorka

 

Oddelenie dokumentácie a správy zbierok (ODSZ)

 

RNDr. Ján Aláč (alac@gmmuzeum.sk), životopis
Dokumentátor. Vedúci ODSZ. Zástupca riaditeľky múzea.

Kristián Nagy (nagy@gmmuzeum.sk)
Dokumentátor, výtvarník

Mgr. Anita Tóthová (medeova@gmmuzeum.sk), životopis
Dokumentátorka
- na materskej dovolenke

Mgr. Igor Kerepesi (kerepesi@gmmuzeum.sk),
Dokumentátor

Mgr. Iveta Krnáčová (krnacova@gmmuzeum.sk), životopis
Knihovníčka

Júlia Ferleťáková (ferletakova@gmmuzeum.sk)
Fotografka

Alžbeta Nagyová (nagyova@gmmuzeum.sk)
Konzervátorka, výtvarníčka

 

Hospodársko-správny úsek (HSÚ)

 

Ing. Marcela Botošová (botosova@gmmuzeum.sk)
Vedúca HSÚ. Ekonómka, účtovníčka a správkyňa budov

Ing. Lucia Liptáková (office@gmmuzeum.sk)
Personalistka, mzdárka, asistentka riaditeľky, pokladníčka, skladníčka

Erika Lőrinczová
Upratovačka

Peter Fülöp
Vodič, kúrič, údržbár

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum