Dokumenty

 

Zriaďovacia listina Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (PDF / DOC)

Organizačný poriadok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (PDF / DOC)

Pracovný poriadok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (PDF / DOC)

Štatút knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (PDF / DOC)

Bádateľský poriadok Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote (PDF / DOC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum