Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník

 

Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník21. 10. 2020 - 10. 01. 2021

Výstava kŕmidiel pre vtáky je prezentáciou prác, ktoré zhotovili žiaci 2. stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Tento rok sa do súťaže zapojilo osem základných škôl z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Cieľom súťaže je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť pozornosť detí na prírodu, zvlášť vtáky, ktoré sú v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov je vyrobiť funkčné kŕmidlo, vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov, z najrôznejších materiálov, ako prírodných (napr. z dreva, kokosových orechov, šúpolia), tak aj umelých (napr. z plastových fliaš). Keďže ide o jubilejný 10. ročník, výstava je doplnená o súťažné kresby žiakov na tému „Život na kŕmidle“. Na výstave je prezentovaných 29 kŕmidiel a 21 výtvarných prác.

Na Facebookovej stránke múzea prebieha hlasovanie o NAJSYMPATICKEJŠIE KŔMIDLO, od 1. do 29. novembra 2020. Zapojením s do hlasovania môžete získať odmenu.
Viac na https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-283276671717772 (vyhľadajte príspevok z dňa 1. 11. 2020).

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník
Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník Najkrajšie kŕmidlo, X. ročník      

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota