Vedecko-výskumná činnosť

 

Vedecko-výskumná činnosť múzea sa orientuje na spracovávanie ucelených tematických celkov, ktorých hlavným menovateľom je región Gemer-Malohont. Vedecko-výskumné úlohy realizujú odborní pracovníci múzea. Výstupom výskumných úloh sú správy z výskumu za bežný rok, ktoré sú archivované v múzeu (od roku 1980) a slúžia bádateľom na štúdium. Ďalšími výstupmi sú záverečné výskumné dokumentácie a v nadväznosti na ňu akvizície, publikované príspevky, prednášky a pripravené výstavy.

 

Výsledky vybraných vedecko-výskumných úloh

 

 

 

Aktuálne úlohy

 

Prírodné vedy

1. Vtáčie spoločenstvá vodných nádrží Bottovo a Martinová
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2019 - 2021

2. Vtáčie spoločenstvá krajinného celku medzi tokmi Kaloša a Blh
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2019 - 2021

3. Vtáčie spoločenstvá Drienčanského krasu
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2020 - 2022

4. Syseľ pasienkový v Gemeri-Malohonte
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2020 - 2022

 

Archeológia

1. Šibeničné miesta v Gemeri-Malohonte
archeológia – PhDr. Alexander Botoš a Mgr. Daniel Bešina, PhD.
2019 - 2021

2. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2020

3. Praveké a stredoveké osídlenie katastrálneho územia obcí Hrnčiarske Zalužany a Sušany
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2020 - 2021

4. Keramická manufaktúra v Pondelku (1769 - 1812)
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2015 - 2020

 

História

1. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
história – PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
2013 – 2020

2. Priemysel v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1945 – 1989 v archívnych dokumentoch múzea
história – RNDr. Ján Aláč
2018 – 2020

3. Rimavská Sobota a udalosti roku 1968
história – RNDr. Ján Aláč
2017 - 2020

4. Sága rodu Fábryovcov
história - PhDr. Éva Kerényi, PhD.
2020 - 2021

5. Turizmus a cestovatelia v Gemeri v 19. storočí do roku 1945
história - PhDr. Éva Kerényi, PhD.
2018 - 2020

6. Štefan Réthy v archívnych dokumentoch múzea
história - Mgr. Igor Kerepesi
2020 - 2022

 

Etnológia

1. Stravovanie a stolovanie Rómov v Gemeri-Malohonte
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2018 – 2020

2. Zvyky spojené s úmrtím a pochovávaním
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2020 - 2022

3. Dokumentácia baníctva a železiarstva v okrese Rimavská Sobota
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2019 - 2020

4. Prvomájové oslavy v období socializmu v Gemeri-Malohonte
etnológia – Mgr. Martina Oštrom Mareková
2016 - 2020

 

História umenia

1. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2020

2. Život a dielo maliara Eugena Makovitsa (1896 – 1967)
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2019 - 2020

3. Rimavská Sobota a okolie vo výtvarných zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2015 – 2019

4. Sochár Barnabás Holló (1865 – 1917)
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2017 – 2020

 

 

Knihovníctvo

1. Tlače 17. storočia v Historickom knižnom fonde Gemersko-malohontského múzea
knihovníctvo – Mgr. Iveta Krnáčová
2015 – 2020

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum