Zmluvy, objednávky a faktúry

 

V zmysle Metodického pokynu predsedu BBSK je od 1. 11. 2011 zmenený spôsob zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok. Tieto už zverejňuje centrálny register zmlúv BBSK na adrese: http://www.bbsk.sk/Úrad/OddeleniaÚraduBBSK/Oddelenieverejnéhoobstarávania/Centrálnyregisterzmlúv,objednávokafaktúr.aspx.

 

Zmluvy, objednávky a faktúry v roku 2011:

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum