Historical Tournament. Visegrad Edition

 

Naša organizácia za zúčastňuje projektu historického turnaja – Historical Tournament. Visegrad Edition.

V rámci projektu sa v poľskom meste Debno uskutočnil 21. septembra 2014 výnimočný rytiersky turnaj.

 

Projekt organizuje
Muzeum Okręgowe w TarnowieReginálne múzeum v Tarnowe / Muzeum Okręgowe w Tarnowie (Poľsko)
http://muzeum.tarnow.pl v spolupráci s partnerskými organizáciami:

 

- Szent Gyorgy Lovagrend (Maďarsko) - http://www.szentgyorgylovagrend.eu
- Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota (Slovenská republika) - http://www.gmmuzeum.sk
- Šermířská a divadelní společnost Momento Mori (Česká republika) - http://www.mementomori.cz

Projekt financuje Medzinárodný vyšehradský fond - http://visegradfund.org
Medzinárodný vyšehradský fond

Our organization is taking part in the project titled „Historical Tournament. Visegrad Edition”

During the project the great outdoor event – knights tournament - was organized in Debno (Poland) 2014-09-21.

The project is organized by Regional Museum in Tarnów (Poland) http://muzeum.tarnow.pl in cooperation with partners:

- Szent Gyorgy Lovagrend (Hungary) - http://www.szentgyorgylovagrend.eu
- Gemersko-malohontske muzeum Rimavska Sobota (Slovakia) - http://www.gmmuzeum.sk
- Sermirska a divadelni spolecnost Momento Mori (Czech Republic) - http://www.mementomori.cz

The project is financed by the International Visegrad Fund - http://visegradfund.org

 

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum