Knižnica

 

KATALÓG HISTORICKEJ LITERATÚRY REGIÓNU GEMER-MALOHONT

 

baníctvo - hutníctvo - železiarstvo (pdf)

biografie (pdf)

cirkev kresťanská - náboženstvo - rôzne (pdf)

cirkev kresťanská - výročné správy - zápisnice (pdf)

doprava (pdf)

elektrina (pdf)

filozofia (pdf)

hospodárstvo - živnosť - priemysel (okrem hutníctva a železiarstva) (pdf)

kalendáre (pdf)

knižnice - kníhkupectvá - čitatelia - spolky (pdf)

lesníctvo - poľovníctvo (pdf)

literatúra - jazykoveda - krásna literatúra - literárna história a veda (pdf)

múzeá - galérie - výstavy (pdf)

národy - národnosti - politika (pdf)

osveta - všeobecné vzdelanie - spolky (pdf)

peňažníctvo - banky - sporiteľne - poistenie (pdf)

pohrebníctvo - spolky (pdf)

poľnohospodárstvo - ovocinárstvo (pdf)

prírodné vedy - jaskyne (pdf)

školy - Dobšiná - Gemer - Jelšava - Ožďany - Putnok - Revúca - Tisovec - Tornaľa - Valice (pdf)

školy - Rimamuránsko-šalgotarjánska spoločnosť - pedagogika - rôzne (pdf)

školy - Rimavská Sobota (okrem gymnázia) (pdf)

školy - Rimavská Sobota (iba gymnázium) (pdf)

školy - Rožňava (pdf)

školy - učitelia - spolky (pdf)

sociálna starostlivosť - dobročinnosť - ženy - spolky (pdf)

sociálna starostlivosť - sirotinec - biely kríž (pdf)

šport - tanec - zábava (pdf)

štatistika (pdf)

stravovanie - potraviny (pdf)

umenie - remeslá (pdf)

verejná správa - štátna správa - právo - zákony - nariadenia (pdf)

vlastiveda historická - dejiny - archeológia - topografia - geografia (pdf)

voda - vodovod - kanalizácia (pdf)

vojenstvo - vojny (pdf)

zdravotníctvo - lekári a lekárnici - kúpele - rôzne (pdf)

zdravotníctvo - nemocnice - ústavy - Rimavská Sobota - Rožňava - Jelšava (pdf)

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum