Knižnica

 

BIBLIOGRAFIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Gemersko-malohontského múzea

 

Bibliografia publikačnej činnosti pracovníkov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote za roky 1993-1994.
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 1. Zostavila Bc. A. Horváthová. (Obrázok)

Bibliografia publikačnej činnosti pracovníkov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote za rok 1995.
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 2. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 1996
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 3. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 1997
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 4. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za roky 1998-2000
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 5. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2001
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 6. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2002
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 7. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2003
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 8. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2004
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 9.Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2005
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 10. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2006
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 11. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2007
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 12. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2008
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 13. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2009
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 14. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2010
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 15. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2011
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 16. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF / DOC)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2012
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 17. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2013
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 18. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2014
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 19. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2015
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 20. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2016
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 21. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2017
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 22. Zostavila: I. Krnáčová (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2018
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 23. Zostavila: I. Krnáčová (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea za rok 2019
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 24. Zostavila: I. Krnáčová (PDF)

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum