Aktuality

 

Gemersko-malohontské múzeum zmodernizovalo paleontologickú časť stálej expozície

 

Začiatkom minulého roka 2015 podalo Gemersko-malohontské múzeum projekt v rámci Dotácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky /Podprogram 2.2/ na rekonštrukciu časti stálej vlastivednej expozície, venovanej paleontologickej lokalite Kostná dolina neďaleko obce Hajnáčka. V rokoch 1996 – 2000 múzeum zrealizovalo paleontologický výskum na tejto lokalite a vo svojich zbierkach eviduje 2105-kusový súbor nálezov. Cieľom podaného projektu bola modernizácia paleontologickej časti stálej expozície a zatraktívnenie výstavných priestorov a prezentačných aktivít múzea. Významným faktorom je príťažlivé stvárnenie tejto mimoriadne zaujímavej témy prostredníctvom trojrozmerného modelu nosorožca Dicerorhinus jeanvireti, živočícha typického pre danú dobu, ako aj prostredníctvom audiovizuálnych projekcií (PC monitor, na ktorom si môžu návštevníci pozrieť ako zvieratá v danej dobe vyzerali, z ktorej časti tela zvieraťa pochádza kostený nález a ďalšie doplňujúce informácie o lokalite a jej faune a flóre) a aktualizácia výberu zbierkových predmetov – paleontologických nálezov. Všetky popisné texty sú napísané v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Rekonštrukcia, ktorá okrem samotnej realizácie zahŕňala aj prípravné práce, prebiehala v mesiacoch máj – december 2015. Projekt podala RNDr. Monika Gálffyová, kurátorka prírodovedného fondu múzea, ktorá spolu s ďalšími odbornými pracovníkmi (Alžbeta Nagyová, Mgr. Daniel Bešina, RNDr. Ján Aláč, Peter Fülöp) schválený projekt realizovala. Odborným garantom projektu bola etnologička a riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová a odborným konzultantom Doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., pôsobiaci na Katedre geológie a paleontológie Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Gemersko-malohontské múzeum zmodernizovalo paleontologickú časť stálej expozície - celkový pohľad Gemersko-malohontské múzeum zmodernizovalo paleontologickú časť stálej expozície - maketa nosorožca Gemersko-malohontské múzeum zmodernizovalo paleontologickú časť stálej expozície - maketa nosorožca Gemersko-malohontské múzeum zmodernizovalo paleontologickú časť stálej expozície - rekonštrukcia Gemersko-malohontské múzeum zmodernizovalo paleontologickú časť stálej expozície - rekonštrukcia Gemersko-malohontské múzeum zmodernizovalo paleontologickú časť stálej expozície - nálezy a fotky z výskumu Gemersko-malohontské múzeum zmodernizovalo paleontologickú časť stálej expozície - monitor

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota